Download sekcija

 Skraćena uputstva za rad sa fiskalnim kasama:        
         
MP-5000 MP-55 DP-50D MP-55LD Uputstvo GPRS Program za unos artikala
Uputstvo za rad Uputstvo za rad Uputstvo za rad Uputstvo za rad Rad sa kasom FD Init
Preseci stanja Preseci stanja Preseci stanja   Preseci stanja Rad sa štampačem  
Unos artikla Unos artikla        
  Podešavanje fioke        

Zahtevi:
   
FISKALNE KASE GPRS
Zahtev za fiskalizaciju Opšti uslovi
Zahtev za promenu adrese Zahtev za zakljčenje ugovora
Zahtev za promenu servisa Pretplatnički ugovor
Zahtev za izdavanje duplikata servisne knjižice Promena podataka iz ugovora
Zahtev za defiskalizaciju Zahtev za raskid ugovora

Stanje elektronskih komponenti:  
   
Diode IR Diode
Zener diode Elektroliti
Diode-Grecov spoj Kondenzatori
Tiristori, trijaci, dijaci Otpornici
Tranzistori Tjuneri
IC kola VN trafoi i kaskade
Osigurači varničari