Elektronske komponente pasivne

Otpornici,kondezatori,elektroliti,startni kondezatori,transformatori,inverter trafoi,lampe CCFL,RS filteri,osigurači,temperaturni osigurači,releji,...