Elektromehaničke komponente

Kablovi gotovi,priključci,elektromotori,hemijski proizvodi,instalacioni pribor,bužiri,
vezice,izolir trake,podnožja,tasteri,prekidači,releji,remeni,slušalice,ventilatori,kuleri...